Контакти
ЕЛКОТЕХНА ДОО
ул. Народен Фронт 5/2-4, 1000 Скопје, Р. Македонија


Телефони: 02 3209 669, 3228 477
Мобилен: 075 260 135
Факс: 02 3209 663
е-пошта: contact@elkotehna.com.mk

Магацин:
Индустриска зона Визбегово - Јадранска магистрала б.б.