Продукти
Низ годините, создадовме асортиман на производи кои по својот квалитет и изработка се едни од најквалитетните кои се нудат на нашиот пазар
Водоотпорна шперплоча GARMEN
Висококвалитетна шперплоча произведена од 2-3 унакрсно споени фурнири чија влажност не надминува 12%. Се нанесува 100% чисто фенолно лепило класа Е-1 кое има најдобри водоотпорни карактеристики со ознака WBP (water and boil proof) не покажува никакви знаци на одлепување до 72 часа во зовриена вода. Од кога ке се нанесат потребните слоеви се врши топло пресување на температура од околу 140C. По извршеното пресување, таблите се шмирглаат два пати, се одстрануваат евентуални недостатоци од површината (чворови), потоа се врши китирање за да се добие идеално мазна површина на која се нанесува завршен слој – единечно парче фурнир и повторно се врши топло пресување на таблите. После второто пресување, површината се чисти од сите честички (прашина и тн) се поставува висококвалитетниот 120гр-м2 филм од Финскиот производител Dynea од горната и долната страна на таблата и се врши трето финално пресување.

Од кога таблите ќе се оладат се сечат (калибрираат) во бараната димензија, се нанесува акрилна боја на страните (кантовите) како дополнителна заштита од влага. Резултат - квалитетен производ со долг век на употреба.

ПАКУВАЊЕ: Во зависност дебелината таблите се пакуваат од 33 до 250 табли или околу 3м3

УПОТРЕБА: Има широка примена во градежништвото за бетонско шаловање.
При внимателна употреба, овој производ може да достигне и преку 25 употреби што го прави исклучително економичен и на долг рок ја оправдува инвестицијата.

Димензии

- Должина, мм: 2500 ± 0.5
- Ширина, мм: 1250 ± 0.5
- Дебелина, мм: 4, 8, 10, 12, 15, 18 и 21мм

Постои можност, на барање на клиентот, да се произведат дебелини и до 30мм.

Карактеристики

- физичко-механичка издржливост
- отпорност на влага и триење
- стабилност во однос на димензиите
- низок степен на абење
- да се користи и складира според упатствата од производителот
- минимални загуби при употреба
- висок квалитет на површината на бетонот
- лесно чистење и припремање за следната употреба.

Упатства за чување и користење

- таблите да се стават на суво место на попречно нивелирани греди на подот
- со плочите да се манипулира внимателно, со цел да не се оштетат кантовите и лицата.
- сечење на таблите и дупчење на отвори во нив да се врши со соодветни алати кои нема да ја оште-тат површината
- по сечењето и дупчењето, рабовите и дупките да се заштитат со акрилна боја
- пред користење на таблите задолжително да се премачкаат со средства за лесно отстранување од бетонот