Продукти
Низ годините, создадовме асортиман на производи кои по својот квалитет и изработка се едни од најквалитетните кои се нудат на нашиот пазар
Оков за шаловање
Оковот за шаловање се користи во комбинација со жолтата оплата и во зависност од тоа што сакаме да бетонираме на располагање се следниве опции:

- Бетонски столбови со можност за дебелина од 15-45см и од 50-95см

За изработка на бетонски столб од 15 до 45см со висина од 3000мм потребни се следниве елементи:
4 табли од 3м (6м2)
Винкли 15/45 х 24
Клинови L17 x 24
За изработка на бетонски столб од 50 до 95см со висина од 3000мм потребни се следниве елементи:
8 табли од 3м (12м2)
Винкли 50/95 х 32
Клинови L17 x 32
За изработка на бетонско платно од 1м2 (една страна) потребни се следниве елементи:
Дистанцери х2
Поцинкувани U профили х4
Клинови х4
Спирални куки (по потреба)
Аголници (по потреба)
Жолта оплата 1м2
Екстендери од 5 до 45цм (по потреба)